Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Verdens skoger

Skogen er livsviktig for jordkloden: • Skogen produserer oksygen. • Skogen motvirker jorderosjon og ørkenspredning. • Skogen regulerer mengden av regnvann • Skogen reduserer drivhuseffekten ved å ta opp CO2.Verdens skoger kan deles i tre hovedtyper etter klima og treslag. Rundt ekvator, i tropisk skog finnes både eviggrønn og lauvfellende lauvskog. Den tempererte skogen dekker områder med barskog og mer varmekrevende lauvskog. På den nordlige halvkule finner vi den boreale skogen som vi kjenner fra Norge; bartrær med innblanding av bl. a. bjørk, or og osp.

Satellitter kan gi oss et bilde av skogsområdene på kloden. Vi ser at mer enn 80 % av jordas skogressurser er fordelt på 15 land, der Russland, Canada og Brasil er de største.

Bildene viser også at siden 1960 er store skogsområder hogd ned, og forskerne frykter at dette vil fortsette. Ifølge FN står flere store skogområder i fare for å bli borte i løpet av noen tiår.


Definisjoner på skog:

”Skog er et landområde dominert av trær som er minst 3m høye og står mindre enn 30 m fra hverandre.” (Norsk definisjon av skog)

”Skog er landområder hvor trekronene dekker mer enn 20 % av arealet. Eller hvor det er vedvarende treproduksjon og hvor trærne vanligvis blir mer enn 7 m høye. I dette inngår både lukkede skoger og åpne skoger med gressdekke og hvor trekronene dekker minst 10 % av arealet.” (FNs definisjon av skog i I-land)

”Skog er økologiske systemer med minst 10 % kronedekning av trær eller bambus og hvor arealene ikke samtidig brukes til jordbruk”. (FNs definisjon av tropisk skog)

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: