Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Skogen - en fornybar ressurs

Tre er naturens egen råvare. I en tid med stadig større bevissthet på miljø og bærekraftig utvikling, er det et økende behov for naturlige og trygge materialer. Tre er miljøvennlig og fornybart. Forutsetningen er at vi spiller på lag med naturen. Skogen må forvaltes etter økologiske prinsipper. Det krever både kunnskap og langsiktig planlegging.Når vi utnytter trevirke til produksjon av byggevarer og papir, utgjør det deler av et stort kretsløp: Fra frø til tre til produkt, og igjen tilbake fra mennesket til naturen, enten via forbrenning, råtning eller gjenvinning.

Treproduktene har også et eget kretsløp. Vi gjenvinner brukt papir og trematerialer. Dette blir til nye produkter. Når det ikke kan resirkuleres flere ganger, kan vi brenne det. Papir og treprodukter inneholder nemlig energi som vi da kan bruke til oppvarming av for eksempel boliger.

Dette er energi fra sola som ble til bioenergi under fotosyntesen. Da brukte plantene solenergi, vann og CO2 for å vokse. Når papir og treprodukter brennes eller nedbrytes, går prosessen den motsatte veien: Energien blir frigjort igjen sammen med CO2 og vanndamp.

Frigjort CO2 blir tatt opp igjen av skogen som vokser og lager nytt trevirke. Dette blir til ny energi og nye produkter. Dermed er sirkelen sluttet.

Skog og tre har til alle tider vært en viktig ressurs for mennesket. Ved forrige århundreskifte var de norske skogene uthogde, nedbeitet og fattige på lauvtrær og vilt. Fra den tid har det foregått en storstilt satsing for å bygge opp skogene for framtidige generasjoner. Derfor har det aldri vært så mye skog i Norge som det er nå. Siden 1920 er skogmengden fordoblet.

Ett av tiltakene er foryngelseshogst. Det betyr at skogeieren sørger for å forynge feltet når det hogges. Dermed kan ny skog etableres så snart som mulig. Foryngelseshogst blir dermed starten på nye generasjoner av skog. Foryngelsen foregår ved å plante eller å sette igjen gode frøtrær jevnt fordelt på hogstfeltet. Slik fornyes skogen hele tida.

 

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: