Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Sitkagran

Pinus sitchensisSitkagran er nært beslektet med vanlig gran.
Skuddene til sitkagran er hvite til blek gule og furete. Nålene er mørkegrønne, flate med tydelig kjøl, sylspisse og harde, ca 2-3 cm lange. Ytre deler av skuddene har nåler med to smale, lyse striper på oversiden og to brede, blåhvite striper på undersiden. Eldre trær er ofte store og grovt formet, gjerne med vanris. Trær som står fritt (og kanttrær) utvikler ofte rikelig med grov kvist.

Utbredelse
Sitkagran er et typisk kysttre som har sin opprinnelse fra Stillehavskysten, fra California til Alaska. Sitka har blitt plantet på Vestlandet og i ytre strøk i Nordland fra begynnelsen av nittenhundretallet, i størst omfang i perioden 1955-60.

Voksested
Sitkagran tåler vind, og også ensidig vind svært godt, og er sterk mot salt og sjøsprøyt. Den får best utvikling på næringsrik, frisk og fuktig jord, gjerne morenejord, forvitringsjord, skredjord eller moldblandet sandjord. Sitka er noe mindre skyggetålende enn vanlig gran.

Egenskaper og anvendelse
Sitka har hvit til gulhvit yteved og lys brunaktig til rødlig kjerneved. Veden er løs og lett, men har likevel forholdsvis gode styrkeegenskaper. Veden har lavt harpiksinnhold.

Bruksområdene er som for vanlig gran. Sitka og vanlig gran kan likevel ikke høvles med samme type utstyr, og dette har ført til liten avsetning på sitka som skurlast. Sitka er ellers godt egnet til cellulose.

 

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Hvor mye vann drikker lønna?

Hvor mye vann drikker ei lønn i løpet av et døgn? Hilsen Gro Vehus (12)

Hei, Gro

Takk for spørsmålet ditt!

Hvis du leser om TRESLAG på www.skogveven.no, kan du sjekke hvor mye lys, varme, næring og vann de ulike treslagene trenger.

Jeg vet dessverre ikke hvor mye lønna drikker. Men jeg vet at bjørka drikker veldig mye, og den drikker omtrent 400 liter i løpet av et døgn. Så da kan du kanskje sammenligne lønna og bjørka?

Hilsen

Anna Lena Albertsen

Lære med skogen

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: