Logo Hjem...
Skoleskogen

Skogleksikon

Historien om norsk papirindustri

Det første papiret som ble laget, var av tekstilfiller eller såkalt klutemasse. Klutene var av lin, hamp eller bomull. En liten fabrikk for håndlaget papir, Bentse Bruk, ble etablert i Kristiania så tidlig som i 1698. Da etterspørselen etter papir ble større, begynte man å lete etter andre råstoffer. I 1840-årene fant man fram til en metode for å frigjøre trefiber, og dermed var treforedlingsindustrien skapt.
Bentse Bruk startet tresliperi 1863. Landets første sulfatcellulosefabrikk ble etablert på Hafslund ved Sarpsborg i 1874. Sju år senere fulgte den første sulfittcellulosefabrikken i Skien. På slutten av 1800-tallet ble det etablert en rekke tresliperier, celluloseanlegg og papirfabrikker. Den industrielle revolusjonen var kommet til Norge.

Fabrikkene ble plassert ved elver eller elvemunninger. Da hadde man både tilgang på fløtt tømmer og utskipingshavn. Som energi kunne man bruke vannkraft eller dampkjeler fyrt med avfall fra egen produksjon.

Fram til om lag 1890 var alt virke som ble fløtt i nedre Glomma skurtømmer. Men i 1900 var halvparten av tømmeret cellulosetømmer, og fra 1910 utgjorde skurtømmeret kun 10 prosent av tømmeret som ble fløtt.

Den nye industrien førte til store forandringer. Folk trakk fra landsbygda til de nye industriområdene. Rundt utløpet av Glomma ble folketallet fordoblet fra 1860 til 1875. Det samme skjedde ved andre elvemunninger på Østlandet, i Trøndelag, Namdalen og på Helgeland.

Helt fra starten solgte tremasse- og celluloseindustrien det meste av produksjonen til utlandet. Industrialiseringa i Europa og en økende storbybefolkning førte til en større produksjon av aviser og bøker. Dermed ble det marked for den nye norske papirindustrien.


1900 – 2000
Veksten i norsk treforedling fortsatte etter århundreskiftet, og industrien ble en av de viktigste næringsveiene i landet både i forhold til sysselsetting og eksport. Treforedlingsindustrien var imidlertid svært konjunkturavhengig. Et problem var at mange av bedriftene var små. Mange gikk konkurs, eller de ble kjøpt opp for senere å bli lagt ned.

På 1960-tallet gjennomgikk industrien en omfattende rasjonalisering, og omkring 1970 skjedde i tillegg et ras av nedleggelser blant annet på grunn av sammenbrudd i papirmarkedet i Europa. Fra et hundretalls bedrifter eksisterer det nå bare et mindre antall. Produksjonsvolumet har likevel vært i vekst. Utviklingen har gått mot større integrerte fabrikker og konserndannelser.

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
SPØR OM SKOG

Sist stilte spørsmål:

Fra frø til tre

Hvordan kan granfrø bli til grantre? Hilsen Gedna Ginbot (11) Kattem skole

Hei, Gedna, takk for spørsmålet ditt!

Inni frøet er det en kime (babyplante). Det er denne kimen som skal bli et nytt tre, og med seg har den en "matpakke" og en "arbeidsinstruks". Matpakka er frøhviten. Den inneholder mye næring, slik at den lille planten kan overleve til den kommer opp av jorda og kan lage maten sin selv.

Arbeidsinstruksen er hormoner som gir beskjed om hva som skal skje. Når det er passe varmt og passe mye vann, vil hormonene gi beskjed om at det er på tide å spire! Frøet kan registrere gravitasjonkreftene fra jorda, og vet derfor forskjell på opp og ned. Da vokser det små røtter nedover i jorda, og små blader vil stikke opp av jorda.

Ved hjelp av de grønne bladene, kan den lille planten lage maten sin selv. Den tar vann fra jorda, karbondioksid fra lufta og energien fra sola og setter det sammen til sukker (nam-nam!). I sukker er det masse energi, og sammen med andre nyttige stoffer fra jorda, kan den lille planten vokse seg stor og sterk. Det lille treet legger på seg ett nytt lag og en ny årring hvert år, - og til slutt blir det et stort grantre.

 

Denne filmen forklarer hvordan små frø kan bli til en stor skog: Fra frø til stor skog

Hilsen Anna Lena

Se flere spørsmål og svar...


Det kan være lurt å se gjennom noen av spørsmålene og svarene før du sender inn ditt eget spørsmål.


Send inn ditt eget spørsmål: