Logo Hjem...
Skoleskogen

Land art (praktisk oppgave)

Land art, eller stedskunst, er en kunstform der naturen spiller en viktig rolle. Man bruker det man finner i naturen, og kunstverket lages i naturen. Naturen vil bidra med materiell, og i større eller mindre grad fungere som kulisse eller en del av kunstverket. Det er ikke et kunstverk som kommer til å vare, og det er derfor vanlig å ta bilde av det.Innledning

Dette er en enkel, men spennende oppgave i krysningsfeltet mellom kunst & håndverk og naturfag. På leting etter materiale til kunstverket, blir man oppmerksom på detaljene, fargene og teksturen i naturen. Man ser variasjonen, og det kan igjen knyttes til biologisk mangfold. Oppgaven passer for alle alderstrinn.

Arena
Oppgaven kan i prinsippet gjennomføres hvor som helst i naturen. Noen ganger lager man et enkeltstående kunstverk. Hvis man derimot ønsker en sterkere sammenheng mellom kunstverket og naturen, der naturen blir mer som en kulisse, må man velge området med omhu.

Land art kan gjennomføres i alle årstider, men det sier seg selv at det er flere farger om sommeren og om høsten. Om vinteren er det naturlig å å ta i bruk snø og is (se eksempel lenger ned).

Utstyr
Fotoapparat

Kommentarer og faglige tips
Før dere setter i gang, kan det være lurt å la seg inspirere av det som er lagd tidligere. Ved å søke på "land art" får man opp mange flotte eksempler. Prøv også å tilføye ord som "children", "forest" eller "autumn".

Gjennomføring
Oppgava krever ingen spesielle forberedelser. Det kan være lurt å gi konkrete oppgaver i begynnelsen. Det er lettere å komme i gang dersom man har noe å forholde seg til, for eksempel hvilke farger eller materiell som skal brukes, eller hva de skal lage. Å lage et spesielt mønster (spiral) kan være en lett måte å komme i gang. Deretter kan man gi elevene anledning ti lå lage det de vil.

Et slikt kunstverk vil være til glede for andre som ferdes ute, og man trenger ikke "rydde opp" etter seg. Men man må være forberedt på at naturen selv eller andre som ferdes ute, gjør at verket snart ødelegges. Det er en del av det å lage stedskunst. Når dere er ferdige, må dere derfor ta et fotografi.

Spiral (foto: A.L.Albertsen, Skogkurs)

Snegle med hus (foto: A.L.Albertsen, Skogkurs)

Insekt (Foto: Douglas Gooday)

Med leire og litt fantasi, kan man gjøre uttrykket mer lekent (foto: A.L.Albertsen, Skogkurs)

Bruk av is (Foto: Mandy Tulloch www.mudpieadventures.co.uk)

 

Mest populære:
Bøk
Hogstmaskina
Treprodukter
SKOGLEKSIKON
IDÉBANK
SPØR OM SKOG

Send inn ditt spørsmål her